Trapper

Mange har den oppfattelse når de tenker på trapper, at den kun har en funksjon, nemlig at den er designet for at vi skal kunne bevege oss fra en etasje til en annen. Uten tvil er jo det riktig, men de kan også tilføre boligen en ekstra interiørmessig verdi utover dette. Trapper kan designmessig skille seg fra andre mer standard og kjedelige trappeløsninger. Vi kan derfor tilby kunder trappeløsninger som skaper merverdi og stil i ditt hjem, designet etter ditt behov og etter våre anbefallinger. Vi kan produsere trappene i massiv eik, ask osv. Vi har en rekke forskjellige design på utforming av trappene, som gird ere som kunde uante muligheter.

Vi tar oppmålinger hjemme hos dere i forkant og står også for installering av trappen, noe som skaper trygghet.